Ondersteuning Jeugdsport op Ameland

Stichting Sportpromotie Ameland ondersteunt sportverenigingen bij het aanbod voor de sportende jeugd op het eiland. Dit kan door het aanvragen van een bijdrage voor bijvoorbeeld jeugdtrainingen, aanschaf van materialen t.b.v. de jeugd of voor het organiseren van jeugdtoernooien of schaatsdagen aan de wal. Deze bijdragen kunnen een éénmalig karakter hebben maar ook structurele, jaarlijkse sponsoring, is mogelijk. In samenwerking met SPA kan er voor een individuele jeugdsporter Topsportfonds opgezet worden. De sporter gaat hierbij op zoek naar sponsoren en maakt samen met SPA een plan om zich in zijn of haar sport te ontwikkelen. SPA maakt daarbij ook deel uit van de sponsoren.

Ondersteuning

We staan open voor en ondersteunen graag, initiatieven op het gebied van sport waarbij de jeugdcomponent een belangrijke rol speelt.