Sportvervoer Fonds Ameland

Sportvervoer Fonds  Ameland i.s.m. Wagenborg Passagiersdiensten

Om Amelander sporters tegemoet te komen in de kosten die zij maken voor het vervoer ten behoeve van de uitoefening van hun sport aan de vaste wal, hebben stichting Sport Promotie Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten een fonds opgericht. Het Sportvervoer Fonds Ameland

Op dit fonds kunnen sportverenigingen en individuele sporters een beroep doen voor een structurele of een éénmalige tegemoetkoming in de vervoerskosten die gemaakt worden t.b.v. het meedoen aan wedstrijden, trainingen of evenementen aan de vaste wal. Vanwege de doelstelling van SPA om met name de jeugdsport te stimuleren ontvangen jongeren tot 21 jaar een hogere tegemoetkoming.

Uitgangspunten van het fonds zijn:

• beschikbaar voor iedere sporter van Ameland
• tegemoetkoming op basis van draagkracht
• de keuze van vervoersmiddel staat vrij

Wilt u gebruik maken van het Sportvervoer Fonds, vul dan het formulier in via deze link.